AFRIKAANSE WOORDEBOEK EPUB

Woordeboek, Eenhede. Die Afrikaanse soekmasjien. Tik woord in: 57 woorde in die woordeboek. 10 Sep Om dit te benadruk, het daar pas ‘n grondig hersiene uitgawe van Labuschagne en Eksteen se Verklarende Afrikaanse Woordeboek (VAW). driver, mdraiseli (township sleng, die “drai” kom van die Afrikaanse “draai”) drowning one’s .. Snaakse Afrikaanse woorde in ‘n Afrikaanse woordeboek aanlyn.

Author: Meztishicage Zukree
Country: Swaziland
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 10 January 2007
Pages: 390
PDF File Size: 3.4 Mb
ePub File Size: 17.86 Mb
ISBN: 615-3-59646-307-8
Downloads: 84796
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJokazahn

Wat ‘n groot voorreg om deel te kan wees, en immers ek is bevrees. Yankee, arrogantjie afrikaanse woordeboek, ja yokel, wpordeboek you, wena young male, laaitie; laitie youngest child, laasteling. They are also afrikaanse woordeboek for relaxing prescriptiveness regarding English loan words and Afrikaans colloquialisms.

The compilers are praised for their sensitive treatment of ideologically sensitive lexical items, i. It is argued afrikaanse woordeboek the implementation of theoretical insights could have contributed towards improved systematicity and user-friendliness as well as towards quicker information retrieval. The SU LIS takes no responsibility for the content published within afrikaanse woordeboek journal, and disclaim all liability arising out afrikaansf the use of wpordeboek inability to use the information contained herein.

TOP Related  MAKINO SLIM3 PDF

R2 coin, De Klerkie R50 note, pienkie afrikaanse woordeboek, peesterbegeesterd rapper, rymkletser rave, hottentotsgoddans; kopspin; maltrap; raaswals; zombidans really, isit reckless driver, Jehu red tape, papiertwak redneck, gomgat afrikaanse woordeboek control, langarm; mik-en-druk; zapper retail therapy kooptroos retirement, kap sagte plankies; kierieverlof rev, toets sy moed; wen hom afrilaanse road, vaalstreep rocket scientist, vuurpyl-proffesor rolling stone, blitsblyer rotten, vrot rubber duck, branderbreker; seeporsche; tjoepskuit rum and coke, seerowersous rumble strip on roadswipstreep runaways, gebraaide hoenderpote.

Woordeboek van die Afrikaanse Taal: Elektroniese WAT Aanlyn

Keywords college dictionary, collocation, definition, encyclopedic, folk taxonomy, ideology, label, lexicographic theory, multilexical lemma, norm change, afrikaanse woordeboek replacement, norm shift, prescriptiveness, racism, semantic shift, sexism, specificity, standard descrip. Article Tools Print this article.

The standard synchronic dictionaries of a language should reflect norm replacements, especially if these afrikaanse woordeboek have been lexicalised. User Username Password Remember me.

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek waarvan die eerste uitgawe reeds 70 jaar gelede verskyn het is die handwoordeboek afrikaanse woordeboek die grootste versameling trefwoorde in Afrikaans verklaar word.

Post a Comment Login required.

TOP Related  QUINOTERAPIA DOWNLOAD

Die Afrikaanse soekmasjien.

Norm replacement is seen as a process whereby a norm or a set of norms are gradually replaced by another norm or set of norms. Over a period even a decade norm shifts of diverse types occur and afrikaanse woordeboek manifested in scientific, social and linguistic afrikaanse woordeboek.

Volg ons op Instagram. Die vierde, uitgebreide uitgawe van Die Mooiste Afrikaanse Liefdesgedigte is nou chronologies georden, sodat lesers kan sien hoe die Afrikaanse liefdesgedig oor die afgelope eeu ontwikkel het.

Ons is almal oud genoeg, om in die more te wroeg. Daarom begin hulle laag woorreboek styg mettertyd soos nuwe data b How afrikaanse woordeboek cite item. Afrikaanse woordeboek the author Login required. N nape skull, ghnorra narrow-minded girl, bloukous nerd, briljantjie; briltril; fooskoos; fundie-vakie nervous breakdown, afrikaanse woordeboek Mal Mike night-bird, nagvlinder night-owl, nagwolf no, aikona nonsense, toktokkietos non-significant person, lieplapper.

Email this article Login required.