ATVYKSTAMASIS TURIZMAS LIETUVOJE PDF

Title, Atvykstamojo turizmo paslaugų struktūros Lietuvoje tobulinimas. The improvement of the inbound tourism services structure in Lithuania. Authors, Šedienė. Turizmo sektoriaus valdymas ne tik Lietuvoje, bet turizmo sektoriaus plètrą Lietuvoje, svarbu akcentuoY . jamų iś atvykstamojo ir vietinio turizmo didinimą.…