BLAUPUNKT PORTO CD27 PDF

Find great deals for Blaupunkt Porto CD27 CD Player In Dash Receiver. Shop with confidence on eBay!. Download and view manual or user guide BLAUPUNKT PORTO CD27 Car radio online. Click here to go to download BLAUPUNKT PORTO CD27 Car radio for. Bekijk en download hier de handleiding van Blaupunkt porto cd27 Autoradio ( pagina 20 van 26) (English). Ook voor ondersteuning en handleiding per email.

Author: Taulabar Goltikazahn
Country: Moldova, Republic of
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 8 April 2015
Pages: 63
PDF File Size: 9.91 Mb
ePub File Size: 7.37 Mb
ISBN: 651-5-21169-238-3
Downloads: 28792
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Guramar

Stel uw vraag in het forum. Non forniamo garanzia per danni derivanti da errori di montaggio o prto collegamento e per danni conseguenti.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email.

Blaupunkt Porto CD27 Manuals

Uw handleiding is per email verstuurd. Y ou can also tune int o stations manually. The currently scanned trac k will then con.

TOP Related  JANE AUSTEN DUMA I UPRZEDZENIE PDF

Przy montau wzmacniacza lub zmieniarki naley koniecznie najpierw podlczy masy urzdze, zanim polczona zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub Line-Out.

Bij inbouw van een versterker of cd-wisselaar moeten eerst de massacontacten van de apparaten worden verbonden voordat de stekkers voor de cd7 of line-out-bussen worden aangesloten. Browsing thr ough broadcasting.

Handleiding Blaupunkt porto cd27 (pagina 20 van 26) (English)

When using this featur e, you will only. English als bijlage per email. Do masy radioodtwarzacza obudowa nie wolno podlcza masy obcych urzdze. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt porto cd27 bij: Stel uw vraag in het forum. PDF Click to preview.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

There ar e various wa ys of tuning into a sta. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz- Herstellers beachten. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Le masse di altri apparecchi non devono essere collegate alla massa dell’autoradio involucro. Voor schade door fouten in montage of aansluiting en schade als gevolg daarvan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. T o switch between the FM memory banks. Firma Portto wyklucza wszelk odpowiedzialno za szkody spowodowane bldnym montaem i instalacj urzdzenia.

TOP Related  EN 13121-3 PDF

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Blaupunkt porto cd27

Installation instructions Safety instructions When carrying out installation work and making connections please observe the following safety instructions: Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

T uning int o a station.

When doing so, please observe the vehicle manufacturer’s safety instructions. Mochten de hier vermelde aanwijzingen voor de montage voor u niet van toepassing zijn, pogto kunt u contact opnemen met uw Blaupunkt-vakhandel, uw autofabrikant of onze telefoon-hotline.

Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.