CODURI CPV PDF

1. 2. 3, Coduri CPV sortate alfabetic dupa nume produs, Coduri CPV sortate crescator dupa numar. 4, (). 5. 6, Cod CPV, Română, English, Cod CPV. Coduri CPV – Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary). Cauta produse si servicii in baza de date. Lucrari de constructii Lucrari de constructii de cladiri Lucrari de pregatire a santierului

Author: Garisar Bratilar
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 14 November 2017
Pages: 15
PDF File Size: 18.22 Mb
ePub File Size: 9.73 Mb
ISBN: 532-9-96566-475-4
Downloads: 4697
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogusida

Sistem de protectie a reactoarelor nucleare Nuclear-reactor protection system. Echipament de siguranta nucleara Nuclear safety equipment.

Imbracaminte de protectie si de securitate Protective and safety clothing.

Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy. Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services. Cursuri de schimb valutare cursvalutar-db. Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura Agricultural, cv, horticultural, aquacultural and apicultural services.

Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials. Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal Legislatie economica Conform noului Cod Fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

TOP Related  UNA TIENDA EN PARIS MAXIM HUERTA PDF DOWNLOAD

Veste de siguranta Safety vests. Curs valutar pe mobil. Predictii curs schimb valutar. Utilaje agricole Agricultural machinery. Software salarii Soft salarii Program salarii Solutie salarii Aplicatie salarii. Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii cu exceptia aparatelor electrice Construction structures and materials; auxiliary products to construction except electric apparatus.

Servicii de instalare cu exceptia programelor software Installation services except software. Nexus Protectia Datelor Personale.

Seminar organisation services () – CPV Codes –

Echipament de stingere a incendiilor Firefighting equipment. Servicii financiare si de asigurare Financial and insurance services. Utilitati publice Public utilities.

Alte servicii comunitare, sociale si personale Other community, social and personal services. Produse de minerit, metale de baza si produse conexe Mining, basic metals and related products.

CPV codes search engine

Imbracaminte de protectie impotriva agentilor biologici si chimici Garments for biological or chemical protection. Fiscalitatea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala a fost reglementata prin Ordonanta de urgenta nr. Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe Radio, television, communication, telecommunication and related equipment.

Mobila inclusiv mobila de birouaccesorii de mobilier, aparate de uz casnic exclusiv dispozitive de iluminat si produse de curatat Furniture incl. Imbracaminte de protectie impotriva agentilor nucleari si radiologici Nuclear and radiological protection clothing.

Drepturi autor Legislatie economica Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de coeuri intelectuala ce provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

TOP Related  THE NIGHT TRAIN AT DEOLI BY RUSKIN BOND DOWNLOAD

Echipament de urgenta si de siguranta Emergency and security equipment. Haine sau ponchouri de protectie Protective coats or ponchos. Servicii de reparare si intretinere Repair and maintenance services.

Vehicule militare si piese conexe Military vehicles and associated codufi. Echipament de salvare si de urgenta Rescue and emergency equipment. Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport Transport equipment and auxiliary products to transportation.

Cod Postal Ungaria – Iranyitoszam Hungary. Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages.

Coduri CPV – Wikipedia

Instalatii de siguranta Safety installations. Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting. Imprimate si produse covuri Printed matter and related products. Nave de razboi si piese conexe Warships and associated parts.